Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

Olaga
9801 fc0a 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamyteatime myteatime
Olaga
Miłość to trudna rzecz, nie można jej wywołać ani kontrolować, ani też zmusić, aby trwała.
— Eric-Emmanuel Schmitt- Dziecko Noego
Reposted fromolass olass viamylovee mylovee
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
Olaga
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz

June 30 2015

Olaga
Olaga
8886 38bf
bo to sens mojego bycia.
Olaga
9955 939a 500
Przybora.
Olaga
Olaga
to sie jeszcze nie zagoiło, jest jak świeża rana- niby nie krwawi, ale wystarczy dotknąć mocniej, nieostrożnie i wszystko zaczyna się od nowa.
— "Mojry"
Olaga
4856 c443 500
Reposted fromkjuik kjuik viapanienkamorganita panienkamorganita
Olaga
To jak piszesz i jak mówisz, świadczy o tym jak myślisz.
To jak dotykasz i patrzysz, świadczy o tym co czujesz i jak odczuwasz.
— ktoś kiedyś powiedział
Reposted fromkonwalia konwalia viainsidemyhell insidemyhell
Olaga
2392 d044 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Olaga
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
Reposted fromimpulsivee impulsivee viainsidemyhell insidemyhell
Olaga
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsidemyhell insidemyhell

June 29 2015

Olaga
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
8616 6a54 500
Olaga

Dobranoc Kochanie! Wyobrażam sobie, że idę z Tobą i trzymam Cię za rękę i przytulam się do Twego ramienia. A słońce świeci.

— Basia do Alka, czerwiec 1942
Olaga
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Olaga
Olaga
7061 d0fe 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamvlwi mvlwi
Olaga
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamvlwi mvlwi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...